બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા ભરતી: પગાર ધોરણ 20,000/- રૂપિયા હવે નીચેની લીંક ક્લિક કરવાથી સીધી જાહેરાત જ ઓપન થશે

Bank of Baroda Recruitment 2024:બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા ભરતી: પગાર ધોરણ 20,000/- રૂપિયા હવે નીચેની લીંક ક્લિક કરવાથી સીધી જાહેરાત જ ઓપન થશે હેલ્લો મિત્રો નમસ્કાર bank of baroda દ્વારા ભરતી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં 3890 જગ્યા પર પ્રતિ કરવામાં આવશે જો તમે પણ ઓનલાઇન અરજી કરવા માંગો છો તો અને bank of baroda માં નોકરી કરવા નું સપનું છે તો તમે પણ સપનું જાકાર કરી શકો છો

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 અરજી  કેવી રીતે કરવી ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું જેની સંપૂર્ણ માહિતી અને નીચે આપેલ છે તે તમે જાણી અને આ જાહેરાતમાં ફોર્મ ભરી શકો છો

વિભાગ બેંક ઓફ બરોડા
ખાલી જગ્યાઓ પીઓ, કારકુન, એસઓ, વિવિધ પોસ્ટ
કુલ પોસ્ટ 3890 છે
સૂચના ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ
શરૂઆતની તારીખ મે 2024

Bank of baroda ભરતી માટે જગ્યા જાણો Bank of Baroda Recruitment 2024

બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા જ પરથી જાહેર કરવામાં આવી છે તેમાં પ્રોબેશનલ ઓફિસર માં ૧૭૫૦ પોસ્ટ પર જગ્યા છે અને નિષ્ણાંત અધિકારી પર 733 પોસ્ટ પર જગ્યા જાહેર કરવામાં આવી છે કારકોન પોસ્ટ માટે 1621 વર્ષ જાહેર કરવામાં આવી છે

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 ઉમર મર્યાદા જાણો Bank of Baroda Recruitment 2024

બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ 3890 જગ્યા માટે ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ સુધી અરજી કરી શકે છે અને વધુમાં વધુ 33 વર્ષ સુધી ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે વધુ ઉંમર મર્યાદા માટે તમે બેન્ક ઓફ બરોડાને ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર જઈ અને જાણી શકો છો

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી અરજી ફી કેટલી હશે Bank of Baroda Recruitment 2024

3390 જગ્યા માટે બેંક ઓફ બરોડા અરજી ફી સામાન્ય ઓબીસી માટે સાચુ કે અરજી રાખવામાં આવેલ છે અને એસસી એસટી માટે 750 રૂપિયા રાખવામાં આવેલ છે જે તમે એટીએમ કાર્ડ નેટબેન્કિંગ દ્વારા ચલણ કપાવી શકો છો

Bank of baroda ભરતી માટે લાયકાત જાણો Bank of Baroda Recruitment 2024

બેંક ઓફ બરોડા ભરતીમાં માત્ર વિદ્યાર્થીઓ માટે 10 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને કોઈપણ સામાન્ય યુનિવર્સિટીમાં ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ હોવી જોઈએ તે વ્યક્તિ આ બરોડા ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે વધુ વિગત માટે તમે સત્તાવાર ઓફિસર વેબસાઈટ પર જાણી શકો છો

BOB બેંક ભરતી 2024 અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરવું

  • BOB ભરતી કરનારાઓનું ફોર્મ ભરવા માટે  , તમારે બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટ ખોલવી પડશે  .

Leave a comment