વૃદ્ધાવસ્થામાં જલસા કરો ₹1000 થી ₹5000 નિયમિત પેન્શન મળશે.

અટલ પેન્શન યોજના 2024 આ યોજના નો હેતુ અકસ્માતો અને રોગો જેવી ઘણી બધી સમસ્યાઓ સામે ભારતીય નાગરિકને સલામત કરવાનો છે. અટલ પેન્શન યોજના pdf અટલ પેન્શન યોજના ચાર્ટ અટલ પેન્શન યોજના ની માહિતી અટલ પેન્શન યોજના બંધ કરવા માટે 60 વર્ષ પછી પેન્શન યોજના અટલ પેન્શન યોજના ફોર્મ પ્રધાનમંત્રી પેન્શન યોજના સરકારી પેન્શન યોજના

અટલ પેન્શન યોજનાની પાત્રતા

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે પહેલા તમારે તપાસ કરવી પડશે કે તમે તેના માટે પાત્ર છો કે નહીં અટલ પેન્શન યોજના ની વિગતો મુજબ આ યોજના 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચેની તમામ ઉંમર માટે ઉપલબ્ધ છે આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેવાયસી સુસંગત બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું છે તેને ખાતરી કર્યા પછી અટલ પેન્શન યોજના નું ફોર્મ ભરવું આવશ્યક છે એકવાર તમે પાત્રતાના માપદંડ ચેક કર્યા પછી તમે અટલ પેન્શન યોજના ઓનલાઇન અરજી પસંદ કરી શકો છો.

અટલ પેન્શન યોજના ના લાભો

અટલ પેન્શન યોજના થી લોકોને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે.
વૃદ્ધાવસ્થા દરમિયાન દૈનિક ખર્ચને પહોંચી વળવામાં અન યોગ્ય જીવન ધોરણ જાળવવામાં મદદ કરે છે.

અટલ પેન્શન યોજના યોજનાના ફાયદા: Atal pension yojana gujarat

  • નિયમિત પેન્શન: 60 વર્ષની ઉંમર પછી, યોજનાના ભાગીદારોને તેમના દ્વારા પસંદ કરાયેલી રકમ (₹1000 થી ₹5000) ની નિયમિત monthly પેન્શન મળશે.
  • કર લાભો: યોજના હેઠળ યોગદાન કરેલી રકમ કર કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કરવેરામાં કપાત માટે લાયક છે.
  • પતિ/પત્નીનો મૃત્યુ થયો હોય તો લાભ: જો યોજનાના ભાગીદારનું મૃત્યુ થાય, તો તેમના પતિ/પત્નીને 10 વર્ષ
  • માટે પેન્શન મળતું રહેશે. બાકી રહેલી રકમ યોજનાના નોમિનીને પાછી આપવામાં આવશે.
  • વારસાનો લાભ: યોજનાના ભાગીદારના મૃત્યુ પછી, નોમિનીને યોજનામાં કરાયેલી કુલ રકમ મળશે.

અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે તમારે ફોર્મ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી?

પહેલું પગલું તમે સહભાગી બેંક ની નજીક કોઈપણ શાખા ના ઓફિસની મુલાકાત લઈ શકો છો અને APY એકાઉન્ટ ખોલવાનું ફોર્મ એકત્રિત કરી શકો છો.
બીજું પગલું તમે ડિજિટલ યુગ માં જીવી રહ્યા છો તો તમારી પાસે સહભાગી બેન્કોની ઘણી બધી વેબસાઈટમાં થી એ પીવાય એકાઉન્ટ ખોલવાનું ફોર્મ ડાઉનલોડ અને પ્રિન્ટ કરવાનો વિકલ્પ આપેલ છે

અટલ પેન્શન યોજના યોગદાન:  Atal pension yojana gujarat

યોજનામાં યોગદાન દર મહિને ₹100 થી શરૂ થાય છે અને ₹5000 સુધી હોઈ શકે છે.
યોગદાનની રકમ તમારી પસંદગીની પેન્શન રકમ અને તમારી પ્રવેશની ઉંમર પર આધારિત હશે.
યોગદાન auto-debit મારફતે અથવા bank teller દ્વારા રોકડમાં જમા કરી શકાય છે.

અટલ પેન્શન યોજના ના ફોર્મ કેવી રીતે ભરવા Atal pension yojana gujarat

અટલ પેન્શન યોજના ના ફોર્મ ભરવા માટે પગલા અનુસરવાની પ્રક્રિયા યોજનાના ફોર્મ ભરવું એ સરળ પ્રક્રિયા છે
આ યોજનાનું ફોર્મ ભરવા માટે તમારે એપ્લિકેશન માટે જરૂરી અટલ પેન્શન યોજના ની વિગતો ભરવી અને જાણવી આવશ્યક છે સબમીટ કરો પછી બેંક પ્રતિનિધિત આ સેકશન ભરસે

  • યોજનામાં જોડાવા માટે, તમારે સહભાગી બેંકની શાખામાં જઈને APY ફોર્મ ભરવાનું પડશે.
  • ફોર્મ સાથે, તમારે તમારી ઓળખનો પુરાવો, સરનામાનો પુરાવો, બેંક ખાતાનો પુરાવો અને જન્મ તારીખનો પુરાવો સબમિટ કરવો પડશે.
  • તમારે યોજનામાં યોગદાન કરવા માટે પસંદ કરેલી રકમ પણ જમા કરવી પડશે.

Leave a comment