પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હવે ખેડૂતના પાકને થશે નુકસાન તો મળશે પૈસા

pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat:પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પ્રારંભ કરવામાં આવેલી પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ખેડૂતો ને મદદ કરવામાં આવેલી છે આ યોજનાથી ખેડૂતોને તમારી પસંદ કેટલીક નુકસાન પડવાનું કે પથ્થરમાં કોઈ પ્રકારની ખરાબી થઈ હોય તેવા સમયે વ્યાપક પ્રમુખતા પ્રદાન કરવામાં આવશે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હવે ખેડૂતના પાકને થશે નુકસાન તો મળશે પૈસા

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ના લાભ લેવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે સમયસર અરજી કરવી જોઈએ પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના અંતર્ગત વીમા મેળવ્યા બાદ જ્યારે પણ ખેડૂતને પસંદને કોઈ પણ પ્રાકૃતિક આપત્તિ અથવા અન્ય કારણથી ક્ષતિ પડે છે તો સરકાર દ્વારા તેમને પણ પૂર્ણ કોમ્પેન્શન આપવામાં આવશે પ્રતક ખેડૂત પ્રધાનમંત્રી ક્રોપ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

બેંક ખાતામાં ₹1000 આવશે, તમારું નામ છે કે નહીં તે જાણો

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ઉદ્દેશ્ય pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના તાજેતર સમાચાર આ યોજનાનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે ખેતીના અવસ્થાઓ ઓછા વરસાદ અન્ય પ્રાકૃતિક કારણો માં બીના મૂલ્યો વરસાદ બીજા સ્થળે વરસાદ સ્થાનિક દુષ્કાળ ગરમીના દિવસો ખેડૂતોને શાંત ના નુકસાનથી રક્ષણ કરવું છે આ યોજના વડે વીમા મળવા બાદ ખેડૂતો ફસલ ની સરકાર દ્વારા સ્વયં સાચવવામાં આવે છે

પાક વીમા યોજનામાં નિશ્ચિત પ્રીમિયમ રકમ pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં હવે ખેડૂતને ખરીફ વસલ માટે વીમા રકમ 2% રવિ ફસલ માટે વીમા રકમ 1.5% અને વ્યાપારિક અને ઉજ્જૈન સૂક્ષ્મ માટે બીમાના રકમના પાંચ ટકા પ્રતિશક પ્રીમિયમ શુલ્ક ખેડૂતો દ્વારા જમા કરાવવો જોઈએ

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના દસ્તાવેજ pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

ફસલ બીમા યોજનાના તાજેતરના સમાચારમાં, અરજી કરવાના સમયે

 • આધાર કાર્ડ,
 • પટવારી દ્વારા માન્યતા મળવામાં આવવાની છતાં,
 • પ્રસ્તાવિત ફસલના બીજના બોણાનો વિવર,
 • જમીનના કુલ વિસ્તારના ખસરા નંબર,
 • ખેડૂત અથવા ખેત વિગતવાર વિમોચન સાથે સ્વ-પ્રમાણીત ઘોષણા પત્ર,
 • બેંક ડાયરીની ફોટોકૉપી જેમણાં બેંક ખાતા નંબર અને IFSC કોડ ચેનવાળા બેંક નું વિશે મુકાબલે
  , અથવા બેંક ખાતાનું કોઈના પણ રદ ચેક,
 • શેરક્રોપર અને જમીનના માલિકનું આધાર કાર્ડ.
 • આપને તમામ આ દસ્તાવેજોને છોડીને, શેરક્રોપર ખેડૂત હોવાથી, એવા ખેડૂત માટે, એક ફોટોકૉપી,સ્વ-પ્રમાણીક કૉપી સબમિટ કરવાનું આવશ્યક છે.

પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનામાં કેટલા પૈસા ઉપલબ્ધ છે? pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

વીમા યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂત ના સમાચાર માટે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં તાજેતરના સમાચાર જો એવા વી માંથી બનાવનાર ખેડૂતો પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ થઈ છે અને તેમના કોઈ કારણથી નુકસાન થાય તો સરકાર ૭૦ ટકાથી 90 ટકા સુધી નુકસાન ની રકમ પૂરી કરશે

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં સૂચિત પાકોની યાદી pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

PM Crop Insurance Scheme ખાતે Kharif માટે નોટિફાઇ થયેલા ખેતી: જુવાર, બાજરા, મૂંગ, મોથ, ચનવલા, ગ્વાર, મેઝ, ઉરદ, તુવેર, ધાન, તલ, તલણ, તલના મેળ, સફેડવટ, અને કપાસ.
Rabi માટે નોટિફાઇ થયેલા ખેતી અંતર PM Crop Insurance Scheme હવેગ્રામ, ઘેવડ, રાઈ, જવ, તરામીરા, જીરુ, ધાણા, મેંથીયા, ઇસબગોલ, મેઝ અને લેન્ટિલ્સ સહિત.
બીમા ઇક્કા વિસ્તારમાં: પટવાર મંડળ અને તહસીલ.

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં નોંધણી કરો. pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

 • નજીકની કૃષિ વિભાગની ઓફિસ અથવા સી એસ સી કેન્દ્રની મુલાકાત લો અને યોજના માટે નોંધણી કરો
 • પ્રીમિયમ ભરો
 • પાક અને વાવેતર કરેલા વિસ્તાર મુજબ જરૂરી પ્રીમિયમ રકમ ભરો
 • દસ્તાવેજો સબમીટ કરો
 • જમીનના રેકોર્ડ આધાર કાર્ડ અને બેંક ખાતાની વિગતો જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો આપો
 • ક્લેમ ફાઈલ કરો
 •  નુકસાન ના કિસ્સામાં નિર્દેશ સમય મર્યાદામાં દાવો દખલ કરો

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના pradhan mantri fasal bima yojana 2024 gujarat

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ વળતરની રકમ પાકના પ્રકાર વાવેતર વિસ્તાર અને નુકસાન ની હદના આધારે ગણવામાં આવે છે ખેડૂતોને અમુક પાક માટે 1700 સુધી મળી શકે છે

સારાંશ

એ ખેડૂતો માટે એક વાર આશીર્વાદ રૂપિયોજના છે આ યોજનાથી ખેડૂતોને કુદરતી આફતો થી થતા આર્થિક નુકસાન સામે રક્ષણ મળે છે અને તેમની આજીવિકા ચાલુ રાખવામાં મદદ કરે છે જો તમે પણ ખેડૂત છો અને હજુ સુધી આ યોજનાનો લાભ નથી લીધો તો આજે જ નોંધણી કરો અને તમારા પાકને સુરક્ષિત કરો.

 

Leave a comment