સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી? જાણો અહીં થી

SDAU Recruitment 2024: સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) ભરતી 2024 સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) ભરતી 2024 સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) દ્વારા યુવા વ્યવસાયિક-I અને જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF)ની જાહેરાતો બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને યોગ્ય તારીખ પહેલાં અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

SDAU Recruitment 2024

સંસ્થા નુ નામ સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
પોસ્ટનું નામ પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ
વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ 20-06-2024
સ્થાન ભારત

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા:

આ લેખ ધ્યાનથી વાંચો કારણ કે આ લેખમાં અમે તમને આ ભરતી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપીશું. અને આવી ભરતીઓ, યોજનાઓ અને લોન સંબંધિત માહિતી મેળવવા માટે અમારા Whatsapp ગ્રૂપમાં સૌથી પહેલા જોડાવવાનું ભૂલશો નહીં.

પીએમ ગરીબ કલ્યાણ યોજના રાશનકાર્ડ થી હવે ગરીબ લોકોને ફ્રી અનાજ મળશે

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) ભરતી 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળ: બાયો-સાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટર (BSRC), એસડી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર, જિ. બનાશકાંઠા-385 506.

ઉમેદવારો યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ www.sdau.edu.in પરથી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

ઉમેદવારોએ ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત વગેરે અંગેના તેમના દાવાના સમર્થનમાં તમામ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સાથે તાજેતરના પાસપોર્ટ-સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે જોડાયેલ વિગતવાર બાયોડેટા (જોડાયેલ ફોર્મેટમાં) સબમિટ કરવાની જરૂર છે. મૂળ પ્રમાણપત્રો ચકાસણી માટે રજૂ કરવાના રહેશે.

ઇન્ટરવ્યુ

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ તારીખ :: 20-06-2024

નોકરીની જાહેરાતઃ અહીં ક્લિક કરો

Leave a comment