અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 ફાયર અને ઇમરજન્સી માં ભરતી આવી અરજી માટે વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

AMC Recruitment 2024

AMC Recruitment 2024 અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024  અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી માટે લાયકાત અમદાવાદ દ્વારા મહાનગરપાલિકા ભરતીમાં ફાયર સેફટી અને ઇમરજન્સી વિભાગમાં જાહેર કરવામાં આવેલ ભરતી માટે ફાયર બ્રિગેડ અને ફાયર ડેપ્યુટી ઓફિસર માટે ઉમેદવારો માટે લાયકાત શાયરી લાયકાત જોઈએ અને વધુ માહિતી માટે તમે નોટિફિકેશન વાંચી શકો છો અમદાવાદ ફાયર વિભાગ અને ઇમરજન્સી વિભાગમાં નોકરી … Read more