અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 ફાયર અને ઇમરજન્સી માં ભરતી આવી અરજી માટે વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

AMC Recruitment 2024 અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024  અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી માટે લાયકાત અમદાવાદ દ્વારા મહાનગરપાલિકા ભરતીમાં ફાયર સેફટી અને ઇમરજન્સી વિભાગમાં જાહેર કરવામાં આવેલ ભરતી માટે ફાયર બ્રિગેડ અને ફાયર ડેપ્યુટી ઓફિસર માટે ઉમેદવારો માટે લાયકાત શાયરી લાયકાત જોઈએ અને વધુ માહિતી માટે તમે નોટિફિકેશન વાંચી શકો છો

અમદાવાદ ફાયર વિભાગ અને ઇમરજન્સી વિભાગમાં નોકરી માટે ઉંમર મર્યાદા શું જોઈએ લાયક જ હશે પસંદગી કેવી રીતે થશે કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ જે તમામ માહિતી મેં આ લેખમાં આપેલ છે તો તમે વાંચી શકો છો

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી માટે ઉંમર મર્યાદા

ત્રણ ભરતી માટે અલગ અલગ આપવામાં આવેલ છે જેમાં ચીફ ઓફિસર ફાયર બ્રિગેડ માટે ઉમેદવાર 25 વર્ષથી 45 વર્ષ સુધી અરજી કરી શકે છે અને એડી ચીફ ઓફિસ માટે ઉમેદવાર 25 વર્ષથી 45 વર્ષ ઉંમર હશે વાયર ટિકિટ માટે 25 વર્ષથી 45 વર્ષ મર્યાદા જાહેર કરવામાં આવેલ છે

કે તમે પણ એએમસી અમદાવાદમાં નોકરી કરવા માગતા હોય તો એક પતિ જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં અલગ અલગ પોસ્ટ પ્રમાણે ભરતી છે અને તમે ફાયર અને ઈમરજન્સી વિભાગમાં નોકરી કરી શકો છો જેમાં ત્રણ પોસ્ટ માટે અલગ અલગ ઉમેદવાર ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 ખાલી જગ્યાઓ

  • ચીફ ઓફિસર (ફાયર બ્રિગેડ) 01
  • એડી ચીફ ઓફિસર (ફાયર બ્રિગેડ) 01
  • ડેપ્યુટી ચીફ ઓફિસર (ફાયર બ્રિગેડ) 02

AMC Recruitment 2024 ધોરણ

  • ચીફ ઑફિસર (ફાયર બ્રિગેડ) લેવલ 12 પે મેટ્રિક્સ 78,800-2,09,200 ની ગ્રેડમાં બેઝીક
  • એડી ચીફ ઓફિસર (ફાયર બ્રિગેડ) લેવલ 11 પે મેટ્રીક્સ 67,700-2,08,700 ની ગ્રેડમાં બેઝીક
  • ડેપ્યુટી ચીફ ઓફિસર (ફાયર બ્રિગેડ) લેવલ 09 પે મેટ્રિક્સ 53,100-1,67,800 ની ગ્રેડમાં બેઝીક

AMC Recruitment 2024

ફાયર અને ઇમરજન્સી માં ભરતી આવી અરજી માટે વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી તમે પણ અમદાવાદની નોકરી કરવા માગતા હોય તો અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારે આવી પર જઈ અને ક્લિક કરવાનું હોય છે પછી તમારે કંઈ પોસ્ટ સિલેક્ટ કરવાની છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે પછી એપ્લાય પર ક્લિક કરી અને તમે ફોર્મ ભરી જરૂર દસ્તાવેજ કરી ફોર્મ ભરી શકો છો

Leave a comment