ધોરણ 10નુ પરીણામ ચેક કરો Whatsaap પર અને વેબસાઇટ દ્વારા ચેક કરવા અહીં ક્લિક કરો

Gujarat Board GSEB SSC Result 2024:ધોરણ 10નું પરિણામની રાહ જોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને હવે તેમના રીઝલ્ટની રાહ પૂરી થઈ ગઈ છે કારણકે આજે ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારા જોઈ શકો છો કે તમારે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે જેની લીંક નીચે આપેલ છે તેના દ્વારા તમે તમારું રિઝલ્ટ દેખી શકો છો કોઈપણ સર્વર અથવા કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે ધોરણ 10નુ પરીણામ ચેક કરો Whatsaap પર અને વેબસાઇટ દ્વારા ચેક કરવા અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 10 માર્કશીટમાં ભૂલ હોય તો સુધારી શકશે

બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું અને જો તમારે કોઈ સુધારવાની જરૂર હોય તો તમે એક ફોર્મ ભરી અને તમે નામમાં સુધારો કરી શકો છો જે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે તમારે

10નું પરિણામ આ વેબસાઈટ પર જાહેર 

ધોરણ 12 નું પરિણામ 11 મે એટલે કે આજે ગુજરાત સરકારની વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્ર તેમના સીટ નંબર દાખલ કરી અને તેમનું ધોરણ 10 નું પરિણામ ઓનલાઇન જોઈ શકે છે શું તમારી સર્વર ડાઉન હોય તો તમે whatsapp પર નંબર મોકલી અને તમારો રીઝલ્ટ દેખી શકો છો જેનો whatsapp નંબર છે તે શર્ટ 6357300971 તમે whatsapp માં તમારો સીટ નંબર મોકલશો એટલે whatsapp દ્વારા તમને તમારું રીઝલ્ટ મળી જશે

ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ ઓનલાઈન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

  • સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.gseb.org/Result પર જાઓ.
  • આ પછી ગુજરાત બોર્ડ 10મું પરિણામ 2024 લિંક પર ક્લિક કરો.
  • વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો અને સબમિટ કરો.
  • ગુજરાત બોર્ડ 10નું પરિણામ જાહેર થશે.
  • ગુજરાત બોર્ડના 10મા પરિણામની નકલ ડાઉનલોડ કરો અને તમારી પાસે રાખો.

Leave a comment